Cover Banner

"คลังความรู้สู่ผู้ใช้บริการ"

แหล่งรวมความรู้ในทุกบริบทงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานส่งเสริมการลงทุน

การใช้บริการระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติ ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

วิดีโอใหม่ล่าสุด

หลักสูตร Document (PDF.) Video
วิดีโอสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ยื่น E-Tax และเปิดดำเนินการอย่างไร ให้บีโอไอช่วยตอบคุณ" : การเปิดดำเนินการ ภายในงาน SUBCON THAILAND 2023
วิดีโอสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ยื่น E-Tax และเปิดดำเนินการอย่างไร ให้บีโอไอช่วยตอบคุณ" : การใช้สิทธิ CIT และระบบ E-Tax ภายในงาน SUBCON THAILAND 2023
วิดีโอสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เคล็ดลับความสำเร็จเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน” ภายในงาน SUBCON THAILAND 2023
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นวิธีการจัดเตรียมข้อมูลการสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online)" EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นวิธีการจัดเตรียมข้อมูลการสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online)" EP.2
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง วิธีปฏิบัติแนวเจาะลึก !! ยื่นขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ eMT Online EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง วิธีปฏิบัติแนวเจาะลึก !! ยื่นขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ eMT Online EP.2
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "ข้อควรระวัง!! ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรทุกประเภทด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMT Online" EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "ข้อควรระวัง!! ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรทุกประเภทด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMT Online" EP.2
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "ข้อพึงระวัง!! การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร/แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMT Online" EP.1
?>